Prolife Zorgverzekeringen vergoedt deel Sensiplan cursus

Prolife (vroeger ook: DVZ) vergoedt een deel van de kosten van de Sensiplan cursussen.
Meer informatie vindt u op de site van Prolife.


Onderstaand artikel is overgenomen uit de Nieuwsbrief van DVZ, inmiddels opgegaan in Prolife Zorgverzekeringen, najaar 2008:

Natuurlijk en verantwoord omgaan met gezinsvorming

Echtparen die op een natuurlijke wijze met vruchtbaarheid en gezinsvorming willen omgaan, kiezen
steeds vaker voor Natural Family Planning (NFP). De bestuursvoorzitter van NFP-Nederland, is blij met de goede contacten met DVZ. NFP staat voor Natural Family Planning. De NFP-DAG methode is een wetenschappelijk onderbouwde methode voor natuurlijke gezinsvorming. Met deze methode kan een vrouw de vruchtbare dagen in haar cyclus vaststellen door op bepaalde lichaamssignalen te letten. Zo kan een echtpaar bepalen wanneer het gemeenschap kan hebben of wanneer niet, naargelang een zwangerschap nagestreefd wordt of (nog) niet. Een regelmatige cyclus is  niet noodzakelijk.
De lichaamssignalen die een rol spelen zijn het baarmoederhalsslijm en de ochtendtemperatuur. De afscheiding van het baarmoederhalsslijm kan door de vrouw gezien of gevoeld worden. De NFP-methode is natuurlijk, zonder bijwerkingen, betaalbaar en even betrouwbaar als de pil.*

Partner

“Een jaar of tien geleden ontmoette ik de voormalige directeur van DVZ op de Wegwijsbeurs. Dat was het begin van een goede samenwerking. Onze contacten met DVZ zijn bijzonder constructief. DVZ vergoedt als één van de eerste zorgverzekeraars NFP-cursussen in de NFP-methode. NFP sluit goed aan bij de gedachten over gezinsvorming onder de christelijke achterban. Wie leeft vanuit de  cheppingsgedachte, zet vraagtekens bij de medicalisering van de vruchtbaarheid. Als NFP bestuur zijn we erg blij dat DVZ de NFP-cursus heeft opgenomen in het aanvullende pakket, waardoor mogelijke financiële drempels worden weggenomen.”

Kinderwens

De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind proberen te krijgen stijgt. Op hogere leeftijd treden vaker vruchtbaarheidsproblemen op. Bijvoorbeeld via IVF wordt dan geprobeerd om toch zwanger te raken. NFP Bestuurslid Roeliene van Steinvoorn: “Wij willen de trend van medicalisering doorbreken. Echtparen die na een jaar kinderwens nog niet zwanger zijn (zgn “verminderd vruchtbare stellen”) hoeven niet per definitie direct het medische circuit in. Door het monitoren van hun eigen cycli
krijgen echtparen inzicht in hun vruchtbaarheid. Hiermee zal een deel van hen op natuurlijke manier zwanger kunnen worden en dus niet in de belastende “medische molen” terechtkomen.”

NFP in de samenleving

Mede dankzij de gezamenlijke inspanningen van DVZ en NFP is er een omslag merkbaar in de  waardering voor NFP. Ook internationaal is dit merkbaar, getuige het Europese congres over vruchtbaarheids-bewustzijn, Fertility awareness: the missing cornerstone, dat op 6 september 2008 te Antwerpen plaatsvond, in het kader van het Fertility Management Program (www.fertilitymgt.eu) dat mede wordt gefinancierd door de Europese Commissie.

NFP leren toepassen.

Om de NFP-methode NFP goed te leren is het nodig een cursus te volgen bij een geaccrediteerde consulent. Van Steinvoorn: “Een NFP (Sensiplan) cursus omvat 4 avonden, verspreid over drie maanden, en is zó opgebouwd dat de betrouwbaarheid vanaf de eerste dag van de cursus gewaarborgd is. Na een maand hebben de cursisten alle basiskennis om zelf hun vruchtbare periode te bepalen. In de volgende twee maanden wordt die kennis verdiept en door oefeningen “ingeslepen”. De ervaring leert dat cursisten na die drie maanden niet alleen de kennis, maar ook het zelfvertrouwen hebben om de methode zelfstandig toe te passen. De tevredenheid over de methode is groot: 91.8% van de vrouwen is tevreden na 13 cycli.* Ook de cursus wordt hoog gewaardeerd. Over de afgelopen 10 jaar gaven de cursisten gemiddeld een 8½.” Voor meer informatie over de opzet van de cursus, de betrouwbaarheid en consulenten bij u in de buurt kunt u contact opnemen met het NFP-secretariaat (tel. 038-3868540) of via de website:
www.nfp-nederland.nl

* Het meest recente meerjaren-onderzoek van P. Frank-Herrmann (2007) omvat 17.638 cycli en komt uit op een Pearl-Indexvan 0.4 voor methode-zekerheid (0.6 bij gebruik van eenbarrière-methode in de vruchtbare periode) en een Pearl-Index van 1.8 voor gebruikszekerheid (zie www.nfp-nederland.nl bij detab “wetenschap”).


Nieuwsbrief DVZ (pdf document)

Surf naar www.prolife.nl