Laatste Nieuws

Een artikel in KN over de NPV bijeenkomsten rond ongewenste kinderloosheid, gepland op 13/6, 17/9 en 21/11.