Laatste Nieuws


Overweeg je natuurlijke anticonceptie te gaan gebruiken, gebruik je een vorm van natuurlijke anticonceptie of heb je deze in het verleden gebruikt? Wil je jouw ervaringen delen door mee te doen aan onderzoek? Vul dan deze enquête in (tijdsduur ongeveer 10 min)!

De enquête is onderdeel van een sociologisch onderzoek naar natuurlijke anticonceptie van de Universiteit van Amsterdam. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar wat de motieven zijn van vrouwen die kiezen voor natuurlijke methoden, wat hun eerdere ervaringen zijn met anticonceptie en hoe ze de natuurlijke anticonceptie methode gebruiken en ervaren. Dit is niet alleen vanuit sociologisch oogpunt van belang, deze kennis wordt ook gebruikt voor verbetering van de anticonceptie voorlichting aan andere vrouwen. Hiervoor zullen de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd worden aan het Rutgers Kenniscentrum Seksualiteit, huisartsen en andere (zorg)professionals.