Wat houdt de Sensiplan-methode in?

Natuurlijk omgaan met vruchtbaarheid is een geheel andere wijze van omgaan met je eigen lichaam en dat van je partner, dan je nu waarschijnlijk gewend bent. De Sensiplan® methode voor natuurlijke anticonceptie, ook wel natuurlijke geboorteregeling en natuurlijke gezinsplanning genoemd, die is ontwikkeld aan Duitse universiteiten is de wetenschappelijk onderbouwde en meest betrouwbare methode om de vruchtbare en onvruchtbare dagen in de cyclus van een vrouw vast te stellen. Door middel van het waarnemen van de signalen die het lichaam van de vrouw afgeeft gedurende de cyclus, kan worden bepaald wanneer een paar vruchtbaar is.

De drie belangrijkste lichaamssignalen zijn:

1. De schommelingen in de lichaamstemperatuur

Het gaat hier om de basale lichaamstemperatuur. Deze stijgt in vrijwel iedere cyclus rond de eisprong.

2. De verandering van het baarmoederhalsslijm

In een deel van de cyclus wordt slijm geproduceerd door kliertjes in de baarmoederhals. Dit (cervix)slijm kan de vrouw aan de buitenkant bij de schede-ingang waarnemen. De verandering van de "kwaliteit"van dit slijm tijdens de cyclus geeft informatie over de vruchtbaarheid.

3. De verandering van de baarmoedermond

Ook de baarmoederhals verandert in de loop van de cyclus. Deze verandering kan de vrouw ook door zelfonderzoek vaststellen. In sommige gevallen kan dit derde signaal de vrouw aanvullende informatie en meer zekerheid geven.

De lichaamssignalen staan in verband met de vruchtbaarheid. Het zijn de cyclisch terugkerende veranderingen in het lichaam van de vrouw. Inzicht in de lichaamssignalen maakt het voor haar mogelijk om de vele lichamelijke en psychische veranderingen tijdens de cyclus beter te begrijpen. Bovendien zal ze leren de signalen op een goede manier waar te nemen, en te noteren op de cycluskaart. Een vrouw die deze veranderingen observeert en kan interpreteren, weet met grote betrouwbaarheid wanneer zij zwanger kan worden en wanneer niet. Met Sensiplan leer je op je waarnemingen te vertrouwen en zo op een natuurlijke manier om te gaan met je eigen vruchtbaarheid. 

Communicatie - het effect op de relatie

De Sensiplan-methode is vrij van bijwerkingen en - mits goed toegepast - in hoge mate betrouwbaar. Beginnen met Sensiplan® kan zowel voor de vrouw als voor de man een nieuwe en bijzondere ervaring zijn.

Vaak blijkt de methode een vernieuwende en verfrissende invloed te hebben op de relatie. Want Sensiplan schikt zich niet naar de wensen van het ogenblik, maar volgt de gegeven biologische wetmatigheden van je lichaam. De seksualiteit kan zich richten naar de vruchtbaarheid --ook omdat het paar daarvan weet heeft-- in plaats van andersom. Sensiplan biedt partners dus de kans om hun gezamenlijke vruchtbaarheid te leren kennen, serieus te nemen en de verantwoordelijkheid ervan ook samen te dragen. Vervolgens kan de vruchtbare periode op verschillende manieren worden beleefd. Elk paar zal daarin zijn eigen weg kunnen zoeken, maar juist dit maakt Sensiplan tot een communicatie-bevorderende methode. Niet zelden komt er een accentverschuiving in het samenzijn. Wie voor Sensiplan kiest, begint een ontdekkingsreis met z'n tweeën.

De ontwikkeling van Sensiplan®

De Sensiplan-methode vindt zijn oorsprong in Duitsland. Daar waren in de loop van de tijd een aantal initiatieven op het gebied van natuurlijk omgaan met vruchtbaarheid ontwikkeld, die veelbelovend waren. Het Duitse Ministerie voor Jeugd, Gezin, Vrouwen en Gezondheid besloot eind jaren '80 een project te subsidiëren. In dit project werden de mogelijkheden van natuurlijke methoden voor geboorteregeling (de overkoepelende naam van alle methoden is Natural Family Planning, NFP) wetenschappelijk onderzocht. Bovendien moest er didactisch materiaal ontwikkeld worden voor de verspreiding van een betrouwbare methode. Dit werd daarom eerder de NFP-DAG methode genoemd (DAG staat voor Deutsche Arbeitsgruppe). De methode heeft sinds begin 2011 een eigen beschermde merknaam: Sensiplan®.

Een grote groep artsen, psychologen en pedagogen heeft meegewerkt aan dit onderzoek. Op basis daarvan is de Sensiplan methode verder verfijnd met de hulp van grote aantallen vrouwen, die samen meer dan 30.000 cycli ter beschikking stelden aan het studiecentrum van de universiteit van Düsseldorf.

Mede dankzij de inzet en ervaring van meer dan 800 gecertificeerde consulenten voor deze methode in Duitsland, Vlaanderen en Nederland zijn de onderzoeksgegevens verwerkt tot een eenduidige en betrouwbare methode.

De interpretatieregels werden verbeterd om de betrouwbaarheid van de methode te vergroten.
De gehele methode staat beschreven in het Handboek "Natuurlijk & zeker"

Natuurlijk & zeker / deel Handboek