Voorlichting

NFP-Nederland geeft voorlichting wanneer daar om gevraagd wordt (neem contact op voor de mogelijkheden). Zij vindt het belangrijk dat mensen weten dat er een organisatie is die zich bezig houdt met natuurlijk omgaan met vruchtbaarheid. De voorlichting is voor verschillende doelgroepen.

Jongeren

Wij geven graag voorlichting op scholen voor voortgezet onderwijs. Tijdens een lesuur verzorging kan de Sensiplan-consulent jongeren laten nadenken over hun vruchtbaarheid. Het doel van een dergelijke voorlichtingsbijeenkomst is respect kweken en verantwoordelijkheid krijgen voor de eigen vruchtbaarheid.

(Pas)getrouwde echtparen

Het is belangrijk dat echtparen weten dat zij een keuzemogelijkheid hebben m.b.t. een geboorteregeling. Daartoe worden er regelmatig in het land informatieavonden gegeven. Het thema van een dergelijke avond kan bijvoorbeeld zijn: ' Seksualiteit en gezinsvorming'. Aan deze avonden werken mee: een arts, een 'gebruikersechtpaar' en een Sensiplan-consulent.

Verloskundigen, kraamverzorgenden en lactatiekundigen

In deze beroepsgroepen, waarbij men te maken heeft met vrouwen tijdens en kort na de zwangerschap en bevalling, is kennis van de vrouwelijke vruchtbaarheid erg belangrijk. Wij geven daarom regelmatig voorlichting en lessen, o.a. tijdens de opleiding voor kraamverzorgenden, en bijscholing voor verschillende verloskundigenkringen (accreditatie hiervoor is in aanvraag). Het blijkt dat er altijd veel vragen zijn, m.n. over borstvoeding en vruchtbaarheid. Wij hebben ook al avonden verzorgd voor Borstvoeding Natuurlijk en voor de Vereniging voor Lactatiekundigen.

Artsen en gynaecologen

Sensiplan-consulenten proberen in hun eigen omgeving zoveel mogelijk in gesprek te zijn met huisartsen en gynaecologen. In veel wachtkamers liggen dan ook de folders van NFP-Nederland.

Via onze website hebben medici toegang tot wetenschappelijke instituten en onderzoeksresultaten op het gebied van NFP, zoals de Sensiplan-methode. Dit biedt hun de mogelijkheid om de methode en haar mogelijkheden te leren kennen, en hun vakkennis erover up to date te houden.