Wetenschappelijk onderzoek NFP / Sensiplan


De Arbeitsgruppe NFP, bij haar oprichting bestaande uit de artsen dr. Petra Frank, dr. Elisabeth Raith-Paula, dr. Jutta Sadlik en dr. Ursula Sottong, de pedagogen Astrid Both, Brigitte Hrabé-Lorenz, Günter Lorenz en de psycholoog Notker Klann wordt sinds haar oprichting wetenschappelijk begeleid. In de jaren 1984-1991 waren dat de universiteiten Braunschweig/Psychologie, Freiburg/volwassenen-onderwijs, München/gynaecologie en de universiteit van Düsseldorf, die lange tijd de thuisbasis was van het Onderzoeksproject NFP.

Tegenwoordig behoort het Onderzoeksproject NFP met zijn grote cyclusdatabank tot de afdeling voor gynaecologische endocrinologie aan de universiteit van Heidelberg en is als samenwerkingspartner verbonden met de Malteser Arbeitsgruppe NFP. Deze lange periode van wetenschappelijke begeleiding heeft tot talrijke vakpublicaties geleid alsmede ook publicaties in populair medische tijdschriften.

Natürliche Familienplanung
Frank-Herrmann et al., 2010 (P. Frank-Herrmann et al, Gynäkologe 2010 · 43:341–350  DOI 10.1007/s00129-010-2541-5)

Study to evaluate the long-term use of the NFP-DAG method in the Netherlands
Van Steinvoorn et al., 2010 (Van Steinvoorn et al, Eur. J. of Contraception and Reprod. Health Care, 15, Suppl 1 (2010) (Book of Abstracts XIth ESC Congress, P170) p. 154)

The effectiveness of a fertility awareness based method to avoid pregnancy in relation to a couple’s sexual behaviour during the fertile time: a prospective longitudinal study
Frank-Herrmann et al., 2007 (P. Frank-Herrmann et al, Human Reproduction, Vol 22 Issue 5 (2007) pp. 1310-1319)

In-vitro-Fertilisation im Vergleich zur natürlichen Fruchtbarkeit
Freundl & Beck, 2007 (Gynäkologische Endokrinologie 2007 - 5:167–170)

Managing infertility with fertility-awareness methods
Brosens et al.., 2006 (Sexuality, Reproduction & Menopause, Vol. 4, No. 1, May 2006, pp. 13-16)

Opinion: Natural family planning and the management of infertility
Gnoth et al.., 2002 (Arch Gynecol Obstet (2002) 267:67–71)

Europees NFP-congres op 6 september 2008

Op 6 september 2008 heeft in Antwerpen het Europees NFP-congres plaatsgevonden met als thema:

Vruchtbaarheidsbewustzijn, de vergeten hoeksteen. Europees congres over Fertility awareness-based methoden

Het programma vindt u hier. De gegeven presentaties vindt u hier.

Vakgroepen en onderzoek

Op diverse universiteiten in Europa wordt onderzoek verricht naar de NFP-methode:

Universiteit Düsseldorf
(in het Duits)
Het belangrijkste wetenschappelijk onderzoek i.v.m. NFP in Europa wordt momenteel uitgevoerd aan de Vrouwenkliniek Benrath van de Heinrich Heine-universiteit te Düsseldorf in Duitsland.

Universiteit Heidelberg
(in het Duits)
Dr. Petra Frank-Herrmann is een toponderzoeker rond NFP en heeft een eigen kinderwensspreekuur aan de gerenommeerde universiteit van Heidelberg.

Het laatste grote longitudinale onderzoek van Frank-Herrmann et al. (2007) wijst uit, dat de methode  volgens de Malteser Arbeitsgruppe NFP, aangeleerd door een gecertificeerde consulent, een zeer hoge betrouwbaarheid heeft. Het onderzoek heeft 900 vrouwen gevolgd in het eerste jaar van gebruik van de sympto-thermale methode (inclusief de leerfase van 3 maanden) en omvat 17.638 cycli.
Bij perfect gebruik is de Pearl Index 0,4, gecombineerd met een barrièremethode in de vruchtbare periode 0,6 en bij gebruik in de praktijk is de Pearl Index 1,8 per 13 cycli. Het tevredenheidscijfer over de methode bleek ook hoog te zijn: slechts 9,2 van de 100 vrouwen stapten na 13 cycli over op een andere methode, dus 91,8 van de 100 vrouwen waren tevreden.
Het abstract vindt u hier (in het Engels). Er is ook een Nederlandse vertaling.

Universiteit Oxford
(in het Engels)
Dr. Cecilia Pyper is hoofdonderzoekster van het project "The Oxford Conception Study." Hierin wordt onderzocht, of informatie over de vruchtbare periode de tijd tot zwangerschap en de uitkomst van de zwangerschap verbetert. Ander onderzoek behelst de evaluatie van informatiebronnen op internet over o.a. gezinsplanningsmethodes die gebaseerd zijn op kennis van de vruchtbaarheid. Dr. Pyper heeft de website www.fertilityuk.org ontwikkeld.

Universiteit Pamplona
(in het Spaans)
De universiteit van Navarra doet vooral onderzoek naar preventieve geneeskunde, gekoppeld aan ondermeer NFP-methoden.