Laatste Nieuws

'Birth control may alter the structure of a woman's brain'
De Pil zou de structuur en functie van de hersenen kunnen veranderen, stelt een nieuw onderzoek. De organisatie Sensiplan is niet tegen anticonceptie. Wel wil zij dat mannen en vrouwen zo correct en uitgebreid mogelijk worden geïnformeerd over de betrouwbaarheid en de mogelijke schadelijke bijwerkingen van de beschikbare anticonceptiemethoden. Én dat de natuurlijke methoden ook een plek krijgen in de informatievoorziening. Zoals in dit artikel ook wordt gesteld: vrouwen moeten over alle medische en neurobiologische informatie kunnen beschikken om een goede en bewuste keuze te maken.